La Font dels Banys és un dels principals atractius turístics de la localitat. Es tracta d’una deu amb un cabal aproximat de 6.000 litres per minut, que permet al riu Millars recuperar-se en part de la minva que pateix aigües amunt en el desviament del curs a la presa de Cirat.

La seua aigua va ser declarada d’utilitat pública per la Reial Ordre del 13 d’octubre de 1863. Per la seua temperatura constant de 25ºC té efectes hipo termals i fa agradable el bany durant tot l’any. A més, compta amb propietats hidrogeoquímiques i biològiques beneficioses per a la salut. Per la seua composició química (700 mg / l sulfatat-magnèsiques bicarbonatado mixtes) és considerada com oligometàl·lica de mitjana mineralització.

La fisiografia de la llera en aquesta zona ha permès la formació de piscines naturals que suposen una excel·lent zona de descans, que es troba condicionada amb berenadors i jocs infantils.

Segons la llegenda, el rei moro Zeit-Abu-Zeit va fer construir uns banys perquè les dones del  seu harem es mantinguessin sempre belles i joves.